به سامانه آموزش مجازی اندیشه  امام خمینی(س) اصفهان خوش آمدید.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) استان اصفهان بعنوان کارفرما و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان ناظر و شرکت سازگار سیستم خاورمیانه (ستیران) بعنوان مجری اقدام به برگزاری دوره آموزش مجازی اندیشه سیاسی و مدیریت امام خمینی(س) نموده است.
 این دوره 20 ساعت آموزشی ضمن خدمت تلقی میگردد و شرکت در آن برای همگان آزاد است ومتقاضی در صورت کسب نمره قبولی موفق به اخذ گواهی پایان دوره مشترک از طرف سازمان مدیریت و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) اصفهان خواهد شد. به برگزیدگان دوره از طرف موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) جوایز نفیسی ازقبیل سفر زیارتی به اماکن منتسب به امام خمینی(س) ، کارت هدیه ، بسته محصولات فرهنگی و ... تقدیم خواهد شد.

                                                                           برای ثبت نام   اینجا   رو کلیک نمائید

Copyright 2012 SETIRAN Inc. All rights reserved